WhosImmortal

WhosImmortal

WhosImmortal RPK Modern Warfare 2 Loadout

LMGKastovia7.62 Soviet

RPK

Kastov 762LVL 16

RPK
Sakin Tread-40
Muzzle
STB 556 / 4 LVL
+0.62
+0.35
Schlager 3.4x
Optic
Rapp H / 12 LVL
±0.00
-1.50
Bruen Warrior Grip
Underbarrel
Sakin MG38 / 12 LVL
-0.52
-0.35
7.62 High Velocity
Ammunition
Kastov 762 / 13 LVL
+0.56
+8.42
40 Round Mag
Magazine
Kastov 762 / 14 LVL

Featured Videos